Zoek

Beste klopboormachines van 2024 om door dikke muren te kunnen boren

Gewone boren kunnen snel hun grenzen bereiken met beton en dikke muren. Je kunt zelfs een geschikte slagboormachine gebruiken om gaten te boren in bijzonder harde materialen. Klopboormachines hebben naast de boorfunctie ook een slagboorfunctie. Dit maakt het gemakkelijker om door beton en metselwerk te komen.

Klopboormachines onderscheiden zich vooral door hun kwaliteit, extra functies en de daaruit voortvloeiende toepassingsgebieden. Er zijn ook boormachines met oplaadbare batterijen. Afhankelijk van de toepassing en de gebruiksfrequentie is het vermogen van het toestel van groot belang.

Waar worden de beste klopboormachines voor gebruikt?

In tegenstelling tot een conventionele boormachine heeft de klopboormachine twee extra schuine vertandingsschijven in de tandwielkast, die over elkaar heen lopen als gevolg van de al geringe contactdruk.

Dit veroorzaakt klappen met een hoge frequentie. Deze functie kan naar behoefte worden in- of uitgeschakeld. Met een klopboormachine kunnen, in tegenstelling tot met een conventionele boormachine, hardere materialen, zoals metselwerk, worden bewerkt. De klopboorfunctie kan echter ook handmatig worden uitgeschakeld.

Slagboormachines zijn allrounders

Ze kunnen worden gebruikt voor bijna alle materialen, van hout tot baksteen tot licht beton. Daarom worden ze vaak gebruikt en horen ze tot de basisuitrusting van elke doe-het-zelver. Hoewel boormachines ook bepaalde klussen aan bakstenen kunnen klaren, raken ze bij dergelijke werkzaamheden gemakkelijk oververhit en versleten.

Klopboormachines daarentegen werken zich door hun sterke trilling gemakkelijker en sneller in het materiaal en zijn daarom veel beter voor dit doel. De slagfunctie van een slagpboormachine bereikt haar volle effect als de contactdruk van de boorhouder voldoende hoog is? Dit komt doordat de tegengesteld draaiende schijven, die voor de botsing zorgen, tegen elkaar moeten worden gedrukt. Door dit werkingsprincipe kunnen deze onderdelen echter slijten.

Omdat de slagboormachine naar behoefte kan worden in- en uitgeschakeld, kunnen bijna alle soorten boringen worden uitgevoerd. Zowel fijn werk op bijvoorbeeld hout, als grover werk op beton en metselwerk zijn geen probleem. Schroeven is natuurlijk ook mogelijk met het juiste hulpstuk.

Verschil tussen een klopboormachine en een hamerboor

Het belangrijkste verschil tussen deze twee instrumenten is hun toepassingsgebied. Is de slagpboormachine bestemd voor tamelijk lichte materialen tot en met steen en licht beton, dan worden hamerboren vooral gebruikt voor bijzonder harde materialen zoals gewapend beton.

Deze machine is geschikt voor relatief zachte materialen, maar afhankelijk van het vermogen en de kwaliteit kan hij ook voor beton worden gebruikt. Voor lichtere toepassingen, zoals hout en metaal, is een klopboormachine niet geschikt. Boorhamers hebben, in tegenstelling tot de functie van slagboormachines een slagmechanisme in de axiale richting dat op de boor slaat. Op die manier wordt met minder frequentie, maar met veel meer energie in het materiaal geboord. Beitelen is ook mogelijk met boorhamers.

Wat betekent SDS?

SDS (“Special Direct System”) of SDS Plus verwijst naar een boorschachtsysteem voor boren en boorhamers. Het inbrengsysteem is voorzien van groeven om een optimale krachtoverbrenging en een snelle wisseling van boren en beitels mogelijk te maken. Dit systeem wordt echter bijna alleen gebruikt voor hamerboren en niet voor klopboormachines. Hier wordt over het algemeen de snelspanboorhouder gekozen als betere oplossing.

Beste klopboormachines van 2024